Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.
Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.
Polityka prywatności

ogłoszenia

filmy

galerie

baza firm

pełna wersja
13.10.2021 19:00

W Elblągu jest problem z zaszczepieniem się przeciw grypie? „To jest wprowadzanie ludzi w błąd"


W Elblągu jest problem z zaszczepieniem się przeciw grypie? „To jest wprowadzanie ludzi w błąd"


- W Szpitalu Miejskim podobno można się zaszczepić przeciw grypie. Był taki komunikat, dlatego od tygodnia dzwonię pod podany telefon i w słuchawce za każdym razem słyszę informację, że „numer jest zablokowany”. Tak to nie powinno wyglądać – apeluje nasz czytelnik.
 
Elblążanin zaznacza, że numer zablokowany jest od tygodnia.
 
Niestety podany numer 504-578-341 jest cały czas zablokowany. I takie w Elblągu jest szczepienie przeciw grypie. To jest wprowadzanie ludzi w błąd, bo nie ma jak się zarejestrować
 
– zaznaczył elblążanin.
 
Czy rzeczywiście w Elblągu jest problem z zaszczepieniem się przeciw grupie? Urząd Miasta w Elblągu we wrześniu poinformował, że elblążanie mogą w Szpitalu Miejskim skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Jednak w komunikacie wyraźnie było zaznaczone, kto może z niego skorzystać.
 
„Przed nami sezon zwiększonej zachorowalności na grypę. Dlatego Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu oferuje możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie - kierując bezpłatne szczepienia do niektórych grup pracowniczych i osób uprawnionych. Telefonicznie można zapisać się na szczepienie od dnia 28.09.2021 roku pod nr telefonu: 504-578-341.
 
Szczepienie wraz z kwalifikacją lekarską przeprowadzane jest w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w gabinecie nr 6 z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących obostrzeń.”
 
- Osoby po 75. roku życia mogą się szczepić w naszym szpitalu. Szczepią się m.in. pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, żołnierze, policjanci – zaznaczyła Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu.
 
Bezpłatnymi szczepieniami obejmuje się:
1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
8) pacjentów:
a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
d) oddziału medycyny paliatywnej;
9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 
 
Dlaczego nie można dodzwonić się pod wskazany w komunikacie numer telefonu?
 
 
Numer został źle podany. Prawidłowy to 504 478 341. Bardzo przepraszamy za pomyłkę. Dziękujemy za zwrócenie nam na to uwagi
 
– podkreśliła Małgorzata Adamowicz.
 
 
 
KJ

Artykuły powiązane

:

Elbląski szpital miał prowadzić badania. Pacjenci z COVID-19 dostawali amantadynę?
Szpital miał prowadzić badania. Pacjenci z COVID-19 dostawali amantadynę? (11)
Elbląg: Szpital miejski jest przygotowany na czwartą falę pandemii?
Elbląg: Szpital miejski jest przygotowany na czwartą falę pandemii? (10)
„Profilaktyka 40 PLUS” – badania zrobisz w Elblągu
„Profilaktyka 40 PLUS” – badania zrobisz w Elblągu (8)
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wdrożył e-usługi!
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wdrożył e-usługi!

Komentarze (7):

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:
13.10.2021, 19:08 ZenonK: Od 28 września się nie kapnęli, że nikt nie dzwoni. To jest właśnie polska służba zdrowia.
13.10.2021, 20:51 BORKOŚ miał wypadek!: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-kierowca-motoambulansu-zostal-poszkodowany-w-zderzeniu-na-radzyminskiej-5450951
14.10.2021, 06:42 DZik: W numerze telefonu jest błąd. Numer do rejestracji na szczepienie to 504-478-341. Nic dziwnego, ze ktoś nie może się dodzwonic
14.10.2021, 09:45 2rr: dlaczego nikt nie interweniuje w temacie ZAMKNIĘTY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z ODZIAŁEM UDAROWYM W ELBLĄGU !!!!!! Czy ustawa o ochronie zdrowia nie zapewnia dostępności do tego typu leczenia w takim mieście jak Elbląg ??????
14.10.2021, 10:25 lol: @2rr, kto powiedział do lekarzy "Niech jadą", no i pojechali, a teraz płacz że nie ma specjalistów aby leczyć ludzi i trzeba zamykać oddziały. Podziękuj jednej słusznej partii rządzącej...
14.10.2021, 11:45 2rr: lol -czy tylko ta jedna przyczyna...??? Przecież taki oddział jest mało dochodowy zbyt mało punktów....a może są jeszcze inne przesłanki...
14.10.2021, 12:47 el: Czy strona www szpitala działa ? Gdzie info i kontakt w sprawie szczepień ?


Inne artykuły:

„To okazja do podziękowania wszystkim pracownikom elbląskiej oświaty”
„To okazja do podziękowania wszystkim pracownikom elbląskiej oświaty” (21)
#chodźnasztukę! – pokaz mappingu, koncert i spotkanie w Galerii EL
#chodźnasztukę! – pokaz mappingu, koncert i spotkanie w Galerii EL (1)
Zgłoś kogoś wyjątkowego do konkursu „Dziecięcego Piekarczyka"!
Zgłoś kogoś wyjątkowego do konkursu „Dziecięcego Piekarczyka"!
Odszedł Marek Borzęcki, były dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
Odszedł Marek Borzęcki, były dyrektor SOSW nr 1 (4)
Trwa rozbudowa teatru i przygotowania do premiery. Jakie zmiany przechodzi elbląska placówka kultury?
Trwa rozbudowa teatru. Jakie zmiany przechodzi elbląska placówka kultury? (3)
Grzybobranie z leśnikami
Grzybobranie z leśnikami
Na górę strony
Pełna wersja info.elblag.pl


Redakcja Kontakt O serwisie
Polityka prywatności

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2021 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.