Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.
Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.
Polityka prywatności

ogłoszenia

filmy

galerie

baza firm

pełna wersja
24.05.2023 19:30

Co czeka nas na jutrzejszej sesji RM?


Co czeka nas na jutrzejszej sesji RM?


Jutro, 25 maja, odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta. Nad jakimi projektami uchwał radni będą głosować?


W porządku obrad jutrzejszej sesji jest m.in. raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego obszaru nadzorowanego przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w powiecie elbląskim oraz raport o stanie sanitarnym Elbląga. Oba dotyczą ubiegłego roku.


Przedstawiony zostanie także raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, a także ocena zasobów pomocy społecznej.


Przed radnymi 6 projektów uchwał. Wśród nich m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 – 2034 oraz zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023.


Radni podejmą również decyzję, czy przyjąć projekt uchwały zmieniający orzeczenie organizcyjne w sprawie powołania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka. Jeden z projektów uchwały zmiania uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.


Ostatni projekt dotyczyć będzie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elbląg za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

 

 

W dniu 27 kwietnia 2023 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Ustawa nowelizuje 16 aktów prawnych, w tym ustawę o finansach publicznych, w której uchyla przepis na podstawie, którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do sporządzenia i przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia każdego roku: 1. informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, 2. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 3. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

 

- czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

 

 

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie transmitowana na stronie esesja.tv

 

 

KJ

Artykuły powiązane

:

„Pan Wróblewski po raz kolejny przyznaje się do skrajnego braku umiejętności zarządzania finansami miasta”
„Pan Wróblewski przyznaje się do braku umiejętności zarządzania finansami miasta (35)
"O podgrzewanej murawie tak naprawdę rozmawiamy z Miastem od wielu lat"
"O podgrzewanej murawie tak naprawdę rozmawiamy z Miastem od wielu lat" (23)
Przypominano sobie o mieszkańcach? Radni chcą zapytać elblążan o przyszłość portu
Przypominano sobie o mieszkańcach? Radni chcą zapytać elblążan o port (31)
Radni nie mogli dojść do porozumienia. W tle 100 mln zł dofinansowania na rozwój elbląskiego portu
Radni nie mogli dojść do porozumienia. W tle 100 mln zł dofinansowania (21)

Komentarze (4):

DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:
24.05.2023, 21:27 niby nie ma a są : może dowiemy się jak finansowo doskonale stoi miasto! w końcu wydano kasę na ankietę z nic nieznaczącą 12% frekwencją, okazało się ze były mega podwyżki dla dyrów ! może osoby odpowiedzialne za finanse podzielą się z mieszkańcami skąd na to wszystko????
25.05.2023, 08:15 nie słucham, nie czytam: kogo oni obchodzą, i tak zaklepią nawet nie będąc obecnymi
25.05.2023, 08:39 Mamy dość : Szkoda że nie doszło do referendum w sprawie odwołania prezydenta i całej rady miejskiej. Teraz już wiemy że zmiany są konieczne.
25.05.2023, 09:29 Prorok Igor: Parafrazując tytuł na sesji czeka nas popis w wykonaniu leniwych kocurów z propaganda sukcesu Wielkiego Ptaka.


Inne artykuły:

Concordia pokonała Legię i pnie się w górę tabeli [GOL Z MECZU]
Concordia pokonała Legię i pnie się w górę tabeli [GOL Z MECZU] (3)
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język obcy na zakończenie 
Egzamin ósmoklasisty 2023. Język obcy na zakończenie  (1)
Szkoła Podstawowa nr. 16 zaprasza na festyn rodzinny!
Szkoła Podstawowa nr. 16 zaprasza na festyn rodzinny! (2)
Ogródek Amore Mio Pizza&Grill już działa, a w karcie znajdziesz nowe pozycje!
Ogródek Amore Mio Pizza&Grill już działa, a w karcie znajdziesz nowe pozycje!
Prezydent wydał z kasy Miasta ok. 102 tys. zł na kampanię i głosowanie dot. portu
Prezydent wydał z kasy Miasta ok. 102 tys. zł na kampanię i głosowanie dot.portu (49)
Oddaj krew i zgarnij bilet na mecz Olimpii za 1zł!
Oddaj krew i zgarnij bilet na mecz Olimpii za 1zł!
Na górę strony
Pełna wersja info.elblag.pl


Redakcja Kontakt O serwisie
Polityka prywatności

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.