Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.
Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.
Polityka prywatności

ogłoszenia

filmy

galerie

baza firm

pełna wersja

ZMIANA SIEDZIBY Kancelarii Notarialnej Agnieszki Gajek

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:


   1. sporządza akty notarialne;
   2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
   3. sporządza poświadczenia;
   4. spisuje protokoły;
   5. sporządza protesty weksli i czeków;
   6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
        o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
   7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
   8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
   9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Sporządzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikiem Kancelarii.

Umożliwi to ustalenie zakresu tej czynności notarialnej, dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii, terminu jej dokonania.


Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) powiększone o należny podatek VAT.

Ponadto, w związku z wykonywanymi czynnościami notarialnymi, notariusz pobiera:

   - podatek od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku o podatku
      od czynności cywilnoprawnych),
   - podatek od spadków i darowizn (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn),
   - opłatę sądową (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).


Kancelaria czynna:


8.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek)

Po uzgodnieniu również w innych godzinach i w dniach wolnych od pracy.

 

Notariusz Elbląg

Adres: ul. Rybacka 40, 82-300 Elbląg (czerwona kamienica). Poprzedni adres al. Grunwaldzka 61

tel: tel. 55 239-62-80, tel. 55 239-62-81

e-mail: agnieszka.gajek@gdin.pl

www: www.notariusz-agnieszka-gajek.pl

Na górę strony
Pełna wersja info.elblag.pl


Redakcja Kontakt O serwisie
Polityka prywatności

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.